NORAS – Norges Råd for anvendt samfunnsforskning

Novell

Stilling: Førstekonsultent EDB
Periode: 1988-1993

NORASNORAS ble opprettet i 1987/1988 og hadde som mandat å fordele statlige forskningsmidler for anvendt samfunnsforskning. En helt ny administrasjon ble dannet under ledelse av Brit Denstad og jeg ble ansatt som Førstekonsulent med system og driftsansvar for EDB-systemet. Fortsatt var de sentrale EDB systemene basert på Norsk Data, men flere ansatte hadde nå en PC hvor en opererte med terminalvindu mot ND-systemene. Dette var tiden for programvare for «terminalemulering» og da spesielt mot Norsk Data systemer. Vi hadde bl.a. egne tastatur med «Notis funskjonsknapper».

Mine arbeidsoppgaver var;

  • System- og driftsansvar for EDB-systemet
  • Gi support/veilede brukerne, planlegge opplæringstiltak og sørge for gjennomføring
  • Delta i IT-sNovelltrategiutvikling og ta ansvar for utviklingsprosjekter
  • Foreslå årsbudsjett, investeringer og disponere midler på EDB-budsjettet

Jeg hadde prosjektledelse for utviklingen og innføringen av et prosjektstøttesystem og overgangen fra Sintran-basert regnskapssystem til Unix basert system fra Unique. Videre ble Novell innført og alle kontorstøttesystemer, med unntak av regnskap, ble PC-basert.

Mastering WindowsDette var tiden hvor Windows kom for fullt. Jeg gikk på kurs i «Mastering Windows» og Windows minnekonfigurering – noe som definitivt var en utfordring.

NORAS ble 1. januar 1993 slått sammen med de andre forskningsrådene i Norge til Norges Forskningsråd, hvor jeg ble tilsatt som Rådgiver (IT konsulent).