Consulting In Your Domain Name Challenges

Domain names may be a challenge

Selecting your preferred domain name may be a challenge for your company. In the «jungle» of the domain name space, you may not find what your looking for.

With more than 15 years of experience in the domain name market, my knowledge and network may assist you in many ways.

My expertise includes the ICANN new gTLD program.

Contact data

Domenenavn kan være en utfordring

Valg av domenenavn er viktig for din bedrift suksess. Dessverre finnes det både flaskehalser og utfordringer som må løses.

Jeg har mer en 15 års erfaring på området og kan med min kunnskap og nettverk bistå deg og ditt firma.

Jeg har siden 2008 arbeidet med ICANNs program for nye generiske toppnivå.

Kontaktdata