Norges Forskningsråd

Stilling: Rådgiver (IT konsulent)
Periode: 1993-1995

Norges ForskningsrådNorges Forskningsråd ble opprettet i 1993 og var en sammenslåing av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF),Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF), Norges fiskeriforskningsråd (NFFR) og Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS).

Forskningsrådets IT avdeling hadde ansvar for det totale bruk av EDB i Rådet. Ansvaret omfattet oppgaver fra kurs & opplæring til drift av Rådets maskinpark og forslag til nyinvesteringer. Grunnet fusjonen mellom rådene, var maskinparken omfattende. I begynnelsen var det stort fokus på samkjøring av tjenester og systemer.

Som en av de første offentlige institsjonene i Norge inførte Forskningrådet elektronisk post i 1994. Systemet som ble valgt var ON-Mail som var basert på X400 standarden. X400 var valgt som standard for offentlige institusjoner. I ettertid kan en lett se at dette var et uheldig valg. Det ble brukt mye ressurser på å samkjøre SMTP og X400 og «mapping» mellom X400-SMTP adresser var ingen enkel oppgave.ON-Mail

Under min tid i Forskningsrådet fikk rådet fast internetaksess tilknyttet Uninett. Domenenavnet nfr.no ble registrert telefonisk med NORID (Forskningsådet gikk senere over til forskningsradet.no). Programvare som ble brukt på internett var Gopher og Mosaic. Hastigheten mot internett kan ikke sammenlignes med dagens, men vi var meget overrasket!! Jeg vil aldri glemme min første «virtuelle tur» som gikk til Vatikanet med hjelp av Mosaic.

Internet var nå på full fart inn til Norge selv om det kun var noen meget få kommersielle leverandører.