Norges Forskningsråd

Stilling: Rådgiver (IT konsulent)
Periode: 1993-1995

Norges ForskningsrådNorges Forskningsråd ble opprettet i 1993 og var en sammenslåing av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF),Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF), Norges fiskeriforskningsråd (NFFR) og Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS).

Forskningsrådets IT avdeling hadde ansvar for det totale bruk av EDB i Rådet. Ansvaret omfattet oppgaver fra kurs & opplæring til drift av Rådets maskinpark og forslag til nyinvesteringer. Grunnet fusjonen mellom rådene, var maskinparken omfattende. I begynnelsen var det stort fokus på samkjøring av tjenester og systemer.

Som en av de første offentlige institsjonene i Norge inførte Forskningrådet elektronisk post i 1994. Systemet som ble valgt var ON-Mail som var basert på X400 standarden. X400 var valgt som standard for offentlige institusjoner. I ettertid kan en lett se at dette var et uheldig valg. Det ble brukt mye ressurser på å samkjøre SMTP og X400 og «mapping» mellom X400-SMTP adresser var ingen enkel oppgave.ON-Mail

Under min tid i Forskningsrådet fikk rådet fast internetaksess tilknyttet Uninett. Domenenavnet nfr.no ble registrert telefonisk med NORID (Forskningsådet gikk senere over til forskningsradet.no). Programvare som ble brukt på internett var Gopher og Mosaic. Hastigheten mot internett kan ikke sammenlignes med dagens, men vi var meget overrasket!! Jeg vil aldri glemme min første «virtuelle tur» som gikk til Vatikanet med hjelp av Mosaic.

Internet var nå på full fart inn til Norge selv om det kun var noen meget få kommersielle leverandører.

NORAS – Norges Råd for anvendt samfunnsforskning

Novell

Stilling: Førstekonsultent EDB
Periode: 1988-1993

NORASNORAS ble opprettet i 1987/1988 og hadde som mandat å fordele statlige forskningsmidler for anvendt samfunnsforskning. En helt ny administrasjon ble dannet under ledelse av Brit Denstad og jeg ble ansatt som Førstekonsulent med system og driftsansvar for EDB-systemet. Fortsatt var de sentrale EDB systemene basert på Norsk Data, men flere ansatte hadde nå en PC hvor en opererte med terminalvindu mot ND-systemene. Dette var tiden for programvare for «terminalemulering» og da spesielt mot Norsk Data systemer. Vi hadde bl.a. egne tastatur med «Notis funskjonsknapper».

Mine arbeidsoppgaver var;

  • System- og driftsansvar for EDB-systemet
  • Gi support/veilede brukerne, planlegge opplæringstiltak og sørge for gjennomføring
  • Delta i IT-sNovelltrategiutvikling og ta ansvar for utviklingsprosjekter
  • Foreslå årsbudsjett, investeringer og disponere midler på EDB-budsjettet

Jeg hadde prosjektledelse for utviklingen og innføringen av et prosjektstøttesystem og overgangen fra Sintran-basert regnskapssystem til Unix basert system fra Unique. Videre ble Novell innført og alle kontorstøttesystemer, med unntak av regnskap, ble PC-basert.

Mastering WindowsDette var tiden hvor Windows kom for fullt. Jeg gikk på kurs i «Mastering Windows» og Windows minnekonfigurering – noe som definitivt var en utfordring.

NORAS ble 1. januar 1993 slått sammen med de andre forskningsrådene i Norge til Norges Forskningsråd, hvor jeg ble tilsatt som Rådgiver (IT konsulent).

ISAF – Instituttgruppa for Samfunnsforskning

Gandalf PACX 2000

Stilling: EDB Sjef (50%), EDB Konsulent (50%)
Periode: 1986-1988

ISAFJeg startet min karriere i ISAF ved å være sivilarbeider i 6 mnd. Arbeidsoppgavene jeg fikk som sivilarbeider medførte at jeg mer og mer tok ansvar over drift av forskningsrådenes datasystemer. I 1980-årene var Norsk Data regjerende. Drift av Norsk Data’s Sintran maskiner var ingen enkel oppgave selv om ISAF spanderte mange kurs. Norsk Data var et propietært system – åpen kildekode var et ukjent begrep på den tiden. Men systemene gjorde de oppgaver de var satt til; teksbehandling med Notis, statistikkjøring med DDPP og enkle kontorstøttesystemer.

Etterhvert ønsket forskerene andre løsninger enn Norsk Data og «personlige datamaskiner» (PD) ble innført. Dette ga nye utfordringer. Bare det å få utskrift var en komplisert oppgave, for ikke å snakke om å få ut de særnorske bokstavene æøå. PD’ene var i begynnelsen kun med 2*floppy diskettstasjoner, 640 kb RAM og monochrome skjermkort og -skjerm. Prisen var ufattelig høy! SelvGandalf PACX 2000 med kun floppy-stasjoner kunne forskerene kjøre statistikkprogrammet SPSS – et mer  avansert program enn DDPP og tekstbehandling ble utført med WordPerfect. Operativsystemet var MS-DOS.

Det å ha en PD på kontoret var en stor stjerne og et tydelig tegn på at du var en vellykket forsker!

På ISAF testet jeg Windows for første gang. Windows versjon 1 var en «revolusjon» – dog ikke særlig praktisk. For første gang fikk vi WYSIWYG, men det var bare på skjermen – utskriften var definitivt ikke slik skjermen viste. Videre var det en utfordring å rute utskrift til felles skrivere. Det ble invistert i en Gandalf PACX 2000 og jeg gikk på kurs i England.

WordPerfectDette var også tiden hvor «selvgjort er velgjort». Jeg lodded bl.a. RS232 kontakter!

ISAF er i dag innlemmet i «Instituttene i Munthesgate«; ISF og NOVA

ND-500/5000