MPA test

MPA test utført av Active Selection AS

Testen indikerer kandidatens foretrukne atferd i arbeidssammenheng.

Kandidaten foretrekker arbeid som inneholder mange aktiviteter og fungerer i et hektisk og til tider stresset miljø. Kandidaten gir gruppen rom og tar styring når dette er nødvendig mht måloppnåelse. Kandidaten skiller mellom nødvendige og unødvendige konfliktsituasjoner. Kandidaten karakteriseres som utadvendt og sosial og vektlegger nettverksbygging. Kandidaten foretrekker variasjon i arbeidet, men jobber på detaljnivå dersom dette anses som nødvendig. Kandidaten forholder seg til gitte rammer men er nytenkende og løsningsorientert innen disse rammene for å nå fastsatte mål.

MPA test